Ongekende designmogelijkheden met tapijt

Op 26 november 2018

Anno 2018 zijn tapijttegels in projecten niet meer weg te denken. Diverse redenen liggen hieraan te grondslag. Tapijttegels hebben een modulair karakter, zijn eenvoudig te vervangen bij vervuiling of beschadiging en zijn makkelijker in te huizen tijdens het stofferen. Maar is de grote populariteit van tapijttegels terecht? In welke mate wordt de architect door tapijttegels belemmerd in zijn designproces? En is het tijd om het kamerbrede tapijt in ere te herstellen?

Met de komst van ‘het nieuwe werken’ verdwenen de traditionele cellenkantoren. Werkplekken werden flexibel ingericht, zodat elke medewerker op elke werkplek kon gaan werken. Dit was stimulerend voor zowel de werkgever, als werknemer. Voor de faciliterende dienst betekende deze ontwikkeling een verandering van haar werkzaamheden. Verplaatsbare systeemwanden waren niet meer aanwezig, en daarmee werd de vloerbedekking ‘definitief’. Het modulaire karakter van een tapijttegel ging daarmee verloren. Grote vloervelden ontstonden, waardoor de architect meer ruimte kreeg om de vloer bijzonder te maken. Daarmee ontstaat grote ruimte voor het kamerbreed tapijt. Naast standaard collecties bieden de nieuwste technieken de architect de vrijheid tot het maken van eigen, unieke dessins. Van behoudend, tot uitgesproken. Tapijt biedt eindeloze mogelijkheden voor customized printen. Iets wat met tapijttegels niet mogelijk is.

Ondanks deze ontwikkeling blijft er grote vraag naar tapijttegels. De argumenten voor tapijttegels gaan echter grotendeels niet meer op. De modulaire toepassing komt steeds minder voor. Het vervangen bij vervuiling of beschadiging blijkt in de praktijk niet gebruikt te worden en het inhuizen tijdens het stoffeerproces is een zware belasting voor de stoffeerders. Dan zijn er ook nog overwegingen op het gebied van duurzaamheid. Tapijttegels kennen tijdens het leggen minder snijverlies dan tapijt dus dit wordt vaak gezien als de meest duurzame keuze. Maar wat veel mensen niet weten, is dat  tapijttegels tijdens de productie wel snijverlies kennen. Het snijverlies van tapijttegels én van tapijt wordt in beide gevallen 100% gerecycled. Wat dit betreft scoren tapijt en tapijttegels dus even hoog. Kijken we naar de benodigde grondstoffen, dan valt het totaal gewicht op van beide producten. Tapijt ca. 1.600 gr/m2 en tapijttegels ca. 4.900 gr/m2. Weeftapijt gaat zelfs terug naar ca. 950gr/m2. Tapijtgebruikt dus aanzienlijk minder grondstoffen en heeft wat dit betreft een streepje voor.

Op al deze eigenschappen staat kamerbreed tapijt haar mannetje. Het past goed bij de grote vloervelden in hedendaagse kantoren, geeft mogelijkheden voor customized printen en scoort goed op het gebied van duurzaamheid. Tijd dus om de ‘automatische’ keuze voor tapijttegels te heroverwegen.

LAAT JE INSPIREREN DOOR TAPIJT 

 

Vivian vugts - manager marketing & communicatie bij LEOXX.

Feel free to share