Ontwerpen volgens WELL

Op 30 november 2021

Tegenwoordig brengen we gemiddeld 90% van onze tijd binnen door. Door de coronapandemie is dat alleen nog maar meer geworden. Daardoor zijn we ons steeds meer bewust van de invloed van de binnenomgeving op ons welzijn. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het effect op onze gezondheid van de ruimtes waar we ons in bevinden groot is. Een krachtige tool om de gezondheid in gebouwen te bevorderen, is de WELL Building Standard. Deze internationale certificeringsmethode richt zich op een gezond werk- en leefklimaat voor gebruikers en krijgt ook in ons land steeds meer voet aan de grond.

FOCUS OP WELL-BEING

Dat er in het interieur steeds meer aandacht is voor well-being beaamt ook Bénine Dekker, architect en WELL Accredited Professional (WELL AP) bij Fokkema & Partners. Samen met haar collega Valerie Arntz, architectural designer en eveneens WELL AP, helpt en adviseert ze opdrachtgevers bij het integreren van WELL in het gebouwinterieur. “Al voor de coronapandemie was er een kentering zichtbaar, waarbij de focus steeds meer op gezondheid is komen te liggen. We brengen zo veel tijd binnen door, zowel thuis als op het werk. De impact van de binnenomgeving op onze gezondheid is dan ook groot. Corona heeft dat besef alleen maar doen groeien. Bij Fokkema zien we de afgelopen periode dan ook een enorme interesse bij onze opdrachtgevers als we over WELL vertellen.”

WAT IS WELL PRECIES?

De WELL Building Standard is een internationaal certificeringssysteem dat zich richt op de gezondheid en het welzijn van gebruikers in de gebouwde omgeving. In tegenstelling tot andere keurmerken voor gebouwen, staat bij WELL de mens centraal in plaats van het gebouw zelf. Het systeem is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en kent 11 thema’s (concepts) die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, mentale gezondheid, de gemeenschap en innovatie.

Bénine Dekker: “Wij vinden het super dat er naast duurzaamheidlabels als BREEAM en LEED nu ook de WELL Building Standard is, die focust op de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Natuurlijk zit er op bepaalde punten overlap in de diverse labels. WELL gaat naast het casco veel dieper in op het interieurontwerp en betrekt ook zaken als HR erbij. Deze holistische benadering spreekt ons bij Fokkema enorm aan; we hielden ons van nature al jaren intensief bezig met de complete gebruikerservaring. Die ingrepen en resultaten zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog.  Met de WELL Building Standard hebben we een label dat de effecten van het gebouwinterieur op ons welzijn onderbouwt en resultaten controleerbaar en meetbaar maakt.”

DE ROL VAN VLOEREN IN RELATIE TOT WELL

Als we kijken naar de rol van vloeren, zijn er volgens Bénine Dekker twee gebieden binnen WELL waarop duidelijk winst te behalen valt: materialen (VOC’s) en mentale gezondheid. “De vloer beslaat een gigantisch  oppervlak van het interieur, dus je kunt wel nagaan dat de vloerkeuze een belangrijke rol speelt. Wat materialen betreft, kijken we vooral naar VOC’s, oftewel vluchtige organische stoffen. Vloeren die binnen WELL kunnen worden voorgeschreven zijn VOC-arm of liefst helemaal VOC-vrij. Op het gebied van mentale gezondheid zijn vloeren met natuurlijke patronen en dessins een mooie aanvulling. Het is een van de manieren om natuurlijke elementen in het ontwerp op te nemen, een aspect dat onbewust een positieve impact heeft op onze mentale gezondheid. Onderdeel daarvan is ook het toepassen van groen, planten of ontwerpen met ruimtelijke ritmiek. Wat het gebied akoestiek betreft, heeft het type vloerafwerking zeker invloed op de geluidsabsorptie. Maar op dat vlak zijn de wanden en plafonds ook vangroot belang.”

HOLISTISCHE BENADERING

WELL is niet de zoveelste checklist voor gebouwen, maar een veelomvattende standaard waarbij alle elementen en partijen tot in detail betrokken worden. Dit stelt ontwerpers in staat holistische designs te creëren om zo gezamenlijk tot een integraal eindproduct te komen met de mens als middelpunt. Bénine Dekker: “Het leuke daarbij is dat WELL echt zichtbaar is voor de gebruiker. Denk aan elementen als planten, waterpunten, zit-sta-werkplekken en stimuli als het zichtbaar plaatsen van de trap om je te motiveren deze te nemen in plaats van de lift. Maar ook dingen die minder in your face zijn, zoals het aantal calorieën en allergenen in gerechten welke in het bedrijfsrestaurant gepresenteerd worden, dragen hun steentje bij. Hoe mooi als je hier de voordelen van ervaart en dit alles bij elkaar bijdraagt aan het bewustwordingsproces rondom je gezondheid, ook buiten de werkomgeving.”

Feel free to share