Verbinding: het toverwoord voor organisaties

Op 21 december 2016

Een goede verbinding is de smeerolie in een samenwerkend team. Helaas zijn we niet gewend om uit te drukken wat er werkelijk in ons leeft. We oordelen, interpreteren en geven elkaar alleen “feedback” op wat goed of fout gaat. Deze manier van communiceren stimuleert de verbinding niet, het creëert onderlinge afstand. Daarom geef ik, naast LEOXX, trainingen in Verbindende Communicatie.

Behoeften en waarden zijn onze drijfveren, de motor waardoor we in beweging komen. Om echt de verbinding aan te gaan en verschillen in organisaties te benutten, is het belangrijk te weten wat jouw behoeften zijn. Dat vraagt om bewust afstemmen met jezelf en met wat de ander nodig heeft. Verbindende Communicatie ondersteunt dit proces met een 4 stappen model:

Waarneming:  feiten zonder oordelen of interpretaties.

Gevoel: wat je waarneemt in je lichaam in interactie met de ander.

Behoefte: waarden die wezenlijk belangrijk zijn voor alle mensen.

Verzoek: concrete actie die je vraagt om bepaalde behoeften te vervullen.

Verbinding begint bij jezelf

Voor een goede samenwerking zijn 3 vormen van verbinding nodig: die met jezelf, met je collega’s en met je organisatie.

IK: In verbinding met jezelf ben je authentiek. Je laat jezelf zien zoals je bent, met je mooie en minder fraaie kanten. Je neemt verantwoordelijkheid en spreekt je uit.

- JIJ: Vanuit verbinding met jezelf maak je makkelijker verbinding met je collega’s. Je benadert hen op een open en constructieve manier. Je wordt ervaren als benaderbaar, ook voor feedback en waardering.

- WIJ: Hoe beter je verbinding maakt met collega’s, hoe meer verbinding je voelt met het grotere geheel. Je werkt met trots samen aan hetzelfde doel.

Bewustzijn is cruciaal voor verbinding

Wees je bewust van je eigen gevoelens en waarden. Vervolgens heb je de moed en het vermogen tot kwetsbaarheid nodig om dit ook in gesprek te brengen. We hoeven daar niet zo ‘spastisch’ over te doen in bedrijven, thuis doen we het tenslotte ook. Het is belangrijk dat organisaties een omgeving creëren waarin dit kan.

 

Feel free to share